Advocaat Busschaert - TarievenHet kantoor rekent vaste vergoedingen aan voor de onkosten. De dossierkosten zijn eenmalig, de andere worden per stuk of per aantal berekend.

Dossierkosten 50 eur (excl. 21% BTW)
Briefwisseling 12 eur (excl. 21% BTW)
Kopie 0,40 eur (excl. 21% BTW)
Verplaatsing/km 0,60 eur (excl. 21% BTW)

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de Gerechtsdeurwaarder, Notaris, Rechtbank of derde.

Advocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol


Artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de advocaat zijn ereloon begroot met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht.

Het kantoor hanteert een uurtarief van 120 eur (excl. 21% BTW) per uur.
Voor overheden, vennootschappen en rechtsbijstandverzekeraars wordt een uurtarief van 150 euro (excl.21% BTW) per uur aangehouden.

Per pagina dactylo wordt een tijdsduur van 6 minuten aangerekend.

Het kantoor houdt stipte timesheets bij van alle geleverde prestaties.

Door op voorhand duidelijke afspraken te maken, is het onze ervaring dat de cliënt niet voor verrassingen komt te staan op het einde van de zaak.

Advocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol


Op geregelde tijdstippen worden provisies (voorschotten) gevraagd teneinde een spreiding van betaling te bekomen.

De cliënt wordt gevraagd deze provisienota's te voldoen binnen een termijn van 30 dagen, bij gebreke waaraan het kantoor de samenwerking mag opzeggen.

Advocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol


Aan K.M.O.'s wordt de mogelijkheid geboden om aan een abonnementstarief te werken.

Dit tarief kan worden aangeboden indien u met een hoge frequentie dient beroep te doen op het kantoor voor diverse prestaties, inzonderheid m.b.t. invorderingen.

U kan hiertoe steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.

Advocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol


Het ereloon kan tevens berekend worden naargelang de waarde indien de vordering het bedrag van 40.000 eur (excl. 21% BTW) overschrijdt. Zowel  eiser als verweerder berekenen hun ereloon op de hoofdsom en op de interesten van de vordering. In geval er meerdere vorderingen zijn, namelijk hoofdeis/tegeneis/tussenkomst, op het totaal bedrag ervan.

Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal :

van 0 tot 6.200 eur (excl. 21% BTW): 15 %
van 6.200,01 tot 50.000 eur (excl. 21% BTW): 10 %
van 50.000,01 tot 125.000 eur (excl. 21% BTW): 8 %
van 125.000,01 tot 250.000 eur (excl. 21% BTW): 6 %
meer dan 250.000 eur (excl. 21% BTW): 4 %


PrivacyverklaringAdvocaat Busschaert Advocatenkantoor te Mol